Is uw stad de kindvriendelijkste van Nederland?

Doe mee aan de verkiezingen 2023-2025 en maak kans op de titel "De Kindvriendelijkste Stad van Nederland".

BORG KINDVRIENDELIJKHEID

CREËER DRAAGVLAK

BOOST KINDERPARTICIPATIE

VERSTERK UW STADSMERK

Kindvriendelijk gastvrij

Toegankelijkheid, ruimtelijke kwaliteit en het aanbod van voorzieningen zijn belangrijke kernwaarden van een aantrekkelijke stad, waar zowel inwoners als bezoekers graag verblijven.

In het gezelschap van kinderen zijn volwassenen vaak op zoek naar andere faciliteiten en beleven zij uw stad, haar bereikbaarheid en omgeving op een andere manier. Deelname aan de verkiezing maakt de guest journey van deze doelgroep in uw stad inzichtelijk, zodat u hier actief op kunt anticiperen met een integraal beleid.

VOORDELEN VOOR UW STAD

Door deel te nemen aan de verkiezing zet u uw stad op de kaart als kindvriendelijke bestemming en woonplaats.

BORG KINDVRIENDELIJKHEID EN CREËER DRAAGVLAK

Een kindvriendelijke stad creëert u niet alleen. Weten uw eindaanbieders hoe zij ouders/verzorgers met kinderen het beste kunnen ontvangen? Kunnen zij hen doorverwijzen naar andere kindvriendelijke locaties in uw regio? Deelname biedt uw achterban praktische tools voor het realiseren van een kindvriendelijk ontvangst. Een geïntegreerde aanpak zorgt voor draagvlak in uw regio en kruisbestuiving tussen beleidsdomeinen.

BOOST KINDERPARTICIPATIE IN UW REGIO

Kinderen zijn volwaardige medeburgers in ons land. Welke rol spelen zij in uw beleidsvorming en hoe borgt u kinderparticipatie binnen uw gemeentelijk beleid? De stem van kinderen telt en is van wezenlijk belang bij het vormen van (kindvriendelijk-) beleid. Doet u mee aan de verkiezing? Dan geeft u ook de kinderen uit uw regio een stem en de kans om van zich te laten horen. Een gezonde, toekomstbestendige stad kan niet zonder kinderparticipatie.

VERSTERK UW STADSMERK EN BOOST TOERISME

Deelname aan het verkiezingsprogramma laat zien dat u aandacht
besteedt aan uw kleinste bezoekers, inwoners en hun volwassen begeleiders. U onderscheidt zich ten opzichte van andere steden en versterkt uw merk. Daarnaast komt u beter in beeld bij de doelgroep en trekt u vanaf de start van het verkiezingsprogramma reeds meer bezoekers met kinderen naar uw stad en buitengebied.

Kindvriendelijke Steden in Nederland

Wat maakt een stad nu echt kindvriendelijk?

Kinderen spelen een belangrijke rol in het gezin en worden steeds bepalender in de keuzes die (groot-)ouders/verzorgers maken. Zo ook voor een dagje uit en een bezoek aan uw stad.

Een plek waar kinderen welkom zijn, kunnen ontdekken, talent ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Maar ook een plek waar (groot-)ouders/verzorgers op de juiste manier gefaciliteerd worden. Waar de zorg is ingericht op kinderen, waar natuur, kunst en cultuur toegankelijk zijn en ook de vrijetijdssector op kinderen is ingesteld. Wilt u meer weten over de verkiezing of over het thema kindvriendelijkheid? Neemt u dan contact met ons op.

OVER HET PROGRAMMA

Als de Nederlandse samenleving ergens voor staat, dan is het wel de kracht die wij toekennen aan gelijkwaardigheid. Toch worden kinderen ook in onze samenleving vaak niet erkend als volwaardige medeburgers. Een omgeving creëren waarin kinderen welkom zijn, zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en gelijke kansen hebben. Dat is de missie van de verkiezing “De Kindvriendelijkste Stad van Nederland”.

Kindvriendelijkheid is een proces. Het verkiezingsprogramma kunt u dan ook inzetten als katalysator om uw regio als zijnde kindvriendelijke regio te positioneren en onder de aandacht te brengen bij zowel inwoners als bezoekers met kinderen. De verkiezing kan gezien worden als startpunt voor het ontwikkelen van een kindvriendelijk beleid. Een beleid dat zowel strategisch als integraal wordt gevormd en uitgevoerd, waarbij er voldoende draagvlak in de regio wordt gecreëerd en kinderparticipatie centraal staat. Op deze manier borgt u kindvriendelijkheid op de lange termijn.

Het verkiezingsprogramma start in het voorjaar van 2023 met een kick-off waarbij de deelnemende steden bekend worden gemaakt door middel van o.a. een stadspagina op de website www.kindvriendelijknederland.nl. Een website die ook na afloop van de verkiezing de verzamelplaats zal zijn voor kindvriendelijke steden, gemeenten, dorpen en andere stedelijke gebieden in Nederland.

Voor de verkiezing worden deelnemende steden gevraagd een bidbook in te vullen met daarin aandacht voor beleidsactiviteiten, ondernemersactiviteiten en burgerinitiatieven omtrent een kindvriendelijke stad. Gedurende een periode van twee jaar worden activiteiten aangevuld in het bidbook en ontvangt u als stad diverse tools voor uw ondernemers en andere eindaanbieders omtrent het bieden van een kindvriendelijke dienstverlening en omgeving.

Een jury van deskundigen op het gebied van kindvriendelijkheid, gastvrijheid, omgeving en kinderen, kiest uit alle deelnemende steden een drietal genomineerden. Voorafgaand aan het verkiezingsevent brengt uiteraard ook een geselecteerde groep kinderen hun stem uit. Samen met hun stem wordt bepaald wie van de genomineerden naar huis gaat met de titel “De Kindvriendelijkste Stad van Nederland”.

Partners & sponsoren

Wilt u partner of sponsor worden van
De Kindvriendelijkste Stad van Nederland? Informeer naar de mogelijkheden.

De Kindvriendelijkste Stad van Nederland
  • NEEM CONTACT MET ONS OP

Contact opnemen

Neem contact met ons op via: info@dekindvriendelijkstestad.nl
of maak gebruik van ons contactformulier.

Voor de laatste updates volgt u De Kindvriendelijkste Stad op Social Media.

De Kindvriendelijkste Stad van Nederland

De Kindvriendelijkste Stad van Nederland is een initiatief van De Kleine Gast. Het kinderkeurmerk voor gastvrijheid. Op zoek naar een kindvriendelijk restaurant? Download de app en kijk welke organisaties in uw stad reeds in beeld zijn.